Google Play เป็นแหล่งดาวน์โหลดแอปของแอนดรอยด์ที่มียอดผู้ดาวน์โหลดแอปสูงถึงหลักพันล้านครั้ง นั่นหมายความว่าจะมีผู้ใช้งานแอนดรอยด์ทั่วโลกที่เข้ามาดาวน์โหลดแอปต่างๆที่อยู่ใน Google Play

เพื่อป้องกันแอปที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะผิดกฏหมายในแต่ละประเทศ หรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงอายุ จึงทำให้ทาง Google Play ให้ความสำคัญกับเนื้อหาบนแอปที่อยู่ใน Google Play ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะได้รับเนื้อหาที่ดีและเหมาะสมจากแอปต่างๆ

จึงทำให้ในปัจจุบัน Google Play ได้บังคับให้แอปทุกตัวจะต้องทำแบบทดสอบสำหรับประเมินระดับของเนื้อหาภายในแอป เพื่อจัดกลุ่มและประเภทเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย แต่ละประเทศ หรือที่เรียกว่า Content Rating (การจัดเรตติ้งนั่นเอง)

แบบทดสอบดังกล่าวทำหน้าที่ประเมินผลให้สอดคล้องกับแต่ละโซน/ประเทศทั่วโลก เพราะว่าแต่ละโซน/ประเทศจะมีการใช้มาตรฐานในการจัดระดับที่แตกต่างกัน เช่น โซนยุโรปจะใช้ PEGI หรือประเทศเยอรมันจะใช้ USK เป็นต้น ส่วนประเทศที่ไม่ได้เจาะจงมาตรฐานใดๆก็จะใช้ Age-based Rating ของ Google Play เอง (ประเทศไทยก็เช่นกัน)

โดยเมนูสำหรับ Content Rating จะอยู่ที่ Policy > App content > Content rating ของหน้ากำหนดข้อมูลต่างๆใน Google Play Console

ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่นักพัฒนาทุกคนต้องทำก่อน ถึงจะส่งแอปขึ้น Google Play ได้

และแน่นอนว่านักพัฒนาจะต้องทำแบบสอบถามให้ตรงกับแอปด้วย เพราะทีม Google Play อาจจะใช้ Content Rating ที่ได้ มาใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบแอปของเราในภายหลังด้วย

แบบทดสอบจะแบ่งออกเป็นหลายๆหัวข้อเพื่อให้นักพัฒนากรอกข้อมูลและเลือกคำตอบต่างๆ โดยจะแบ่งหัวข้อเป็น

  • Category : เพื่อกำหนดว่าแอปอยู่ในหมวดหมู่ใด
  • Questionnaire : แบบสอบถามว่าเนื้อหาในแอปเข้าข่ายในเงื่อนไขใดๆหรือป่าว
  • Summary : หน้าสรุปผลการวัดระดับของแต่ละโซน/ประเทศ

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็จะมีหน้าสรุปผลให้ผู้ที่หลงเข้ามาอ่านได้เห็นอีกครั้ง

ถ้าแอปมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของเนื้อหาในอนาคต ก็ควรมาทำแบบทดสอบใหม่ด้วย

เพียงเท่านี้การทำ Content Rating ให้กับแอปของเราบน Google Play ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย