เพื่อความโปร่งใสในการทำงานของเว็บไซต์แห่งนี้ เราจึงขอชี้แจงรายละเอียดในการทำงานของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้ทุกท่าน

เครื่องมือที่ใช้ในเว็บไซต์แห่งนี้

  • Cookie และ Local Storage - สำหรับการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์
  • Service Worker - เพื่อใช้ในการทำ Offline Caching สำหรับบทความในแต่ละหน้าตามเงื่อนไขของการสร้างเว็บไซต์ให้รองรับ Progressive Web Apps
  • Google Analytics - เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์แห่งนี้

การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน

ข้อมูลดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องมือ Google Analytics และ Facebook Comments Plugin เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละ Platform ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นเครื่องมือที่ถูกทำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

  • Google Analytics - ข้อมูลจะถูกเก็บและนำไปใช้งานในเชิงสถิติเท่านั้น จึงไม่มีข้อมูลที่สามารถรับรู้และระบุตัวตนของผู้ใช้ในระดับบุคคลได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้งานของ Google Analytics
  • Facebook Comments Plugin - ทางเว็บไซต์ไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ จากการใช้งานเครื่องมือตัวนี้ ดังนั้นถ้ามีข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานจะถูกจัดเก็บและจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูลของ Facebook

ดังนั้นเว็บไซต์ของเราจึงไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้ และแน่นอนว่าจึงไม่มีการแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้งานให้กับผู้ให้บริการอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

เว็บไซต์แห่งนี้ใช้ Cookie สำหรับการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น โดยจะใช้ Cookie สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

  1. การเปลี่ยนโหมดในการแสดงผลระหว่าง (Light & Dark Theme)
  2. เพื่อใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้ที่มาจาก IP Address ชุดเดียวกันและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสำหรับ Cloudflare
  3. การทำงานของ Google Analytics เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์และรายงานข้อมูลสถิติ

สำหรับประเภทของคุกกี้ที่ทางเว็บไซต์ใช้งานจะประกอบไปด้วย

  • Necessary Cookies - Cookie พื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • Analytic Cookies - เราใช้ Google Analytics เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์แห่งนี้ ดังนั้นจึงมีการใช้งาน Cookie ประเภทนี้ด้วย

ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถควบคุมหรือตั้งค่าได้ว่าจะยอมรับการใช้งาน Analytic Cookies หรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในกรณีที่มีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูลของเว็บไซต์แห่งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ Sleeping For Less [Facebook Page]